Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Presentació del Diccionari General de la Llengua Valenciana

diccionari_general.jpg

El dia 20 de decembre a les 19h en el Saló d’Actes de l’Ateneu de Valéncia es presenta el Diccionari General de la Llengua Valenciana.

En Voro López Verdejo, acadèmic de número de la RACV i actual Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, ha estat treballant els últims anys junt en un equip de treball de 20 colaboradors i més de cinquanta informants de totes les comarques valencianes, a fi de que este Diccionari General siga una obra completa sobre el nostre idioma.

El Diccionari es presenta en dos luxosos toms.

→ Seguir llegint...

04/12/2010 12:41

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Este diccionari de la llengua valenciana, arreplega tot el lèxic valencià. Té un total de 77.156 paraules en indicació de la categoria gramatical, gènero i número. Totes les paraules tenen la seua definició en valencià i l’explicació de les diferents accepcions. És també un diccionari etimològic i conté entrades de llenguages tècnics i especialisats. És resultat d’un treball de més de dèu anys de l’Ilm. Sr. En Voro López i Verdejo, Acadèmic de Número i Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Està editat en dos luxosos toms. La seua presentació tindrà lloc el dia 20 de decembre a les 19:00 hores en l’Ateneu Mercantil de Valéncia. És una edició llimitada, per lo que recomanem faça la seua reserva anticipadament. Si fa la seua reserva ara obtindrà un desconte sobre el preu que tindrà l’obra quan ixca a la venda.

El diccionari està disponible per a consultar-lo per internet en: http://diccionari.llenguavalenciana.com

Opcions de reserva:

→ Seguir llegint...

09/10/2010 14:50

Semana del Llibre Valencià

CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA EN L’ANY DE MARTORELL. Del dilluns 17 al divendres 21 de maig en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Vejau la programació adjunta.

→ Seguir llegint...

14/05/2010 01:37

Valentia, Valencia, Valéncia

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a traure a la llum la guerra llingüística que mai acabà i que seguix, com unes cendres vives, esperant que algú les avente o tire llenya al fòc; esta volta la provocació ve de la AVL i és de tal magnitut que les conseqüències poden iniciar un canvi en el statu quo polític. En el seu nou ‘Corpus toponímic valencià’, propon que el topònim Valéncia, que ve pronunciant-se en é tancada del del seu orige, passe a escriure’s a la catalana en è oberta; això sí, conscients de l’alteració tan greu que açò supon, afigen que s’escriuria en è oberta pero es pronunciaria en é tancada, una contradicció més que va contra tot principi llingüístic o científic i que supon un atre intent de fer convergir el valencià en el català siga com siga, encara que siga fent el ridícul, anant contra la ciència o mil anys d’història. […]

Publicat en Las Provincias el 08 d’octubre de 2009.

VORO LÓPEZ VERDEJO
Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

Lliggau l'informe presentat per Lo Rat Penat i la RACV en 2005

~~META: date created = 2009-10-08 ~~

21/03/2010 13:30