Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:li_ho_digui_a_la_nit [13/06/2011 19:20]
Bernat
blog:li_ho_digui_a_la_nit [23/01/2014 17:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Llibre/DVD: "Li ho diguí a la nit" ====== ====== Llibre/DVD: "Li ho diguí a la nit" ======
  
-{{  :​blog:​li_ho_digui_a_la_nit.jpg|}}+{{:​blog:​li_ho_digui_a_la_nit.jpg ​ }}
  
 Fa vora dos anys, el poeta burgalés Juan Carlos García Hoyuelos, en vore traduït un poema seu al valencià, es plantejà la possibilitat de que el seu nou llibre de poemes anara traduït a totes les llengües de la península ibèrica. Començà ací un proyecte en el que l’autor es dirigí a les Institucions,​ Acadèmies i Entitats per a traduir els seus poemes a les diferents llengües. Fa vora dos anys, el poeta burgalés Juan Carlos García Hoyuelos, en vore traduït un poema seu al valencià, es plantejà la possibilitat de que el seu nou llibre de poemes anara traduït a totes les llengües de la península ibèrica. Començà ací un proyecte en el que l’autor es dirigí a les Institucions,​ Acadèmies i Entitats per a traduir els seus poemes a les diferents llengües.
Llínea 11: Llínea 11:
 ===== Continua... ===== ===== Continua... =====
  
-Per la nostra part, el timó de la representació valenciana s’ha dut des de la Real Acadèmia de Cultura Valencianacoordinant en la Cardona Vives de la Ciutat de Castelló, Lo Rat Penat i el Grup Cultural Ilicità d’Elig.+El timó de la representació valenciana s’ha dut des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana coordinant en la Cardona Vives de la Ciutat de Castelló, Lo Rat Penat i el Grup Cultural Ilicità d’Elig.
  
-Anfós Ramon, Voro López, Rico Sogorb, Garcia Ferrada… entre uns atres han participat en la part de traductors. Aureli López, Mª Jesús Coves, Vicent Savall… entre uns atres com a recitadors. Josep Vicent Garrido i Vicent Savall com a músics i cantautors. +Anfós Ramon, Voro López, Rico Sogorb, Garcia Ferrada… entre uns atres han participat en la part de traductors. Aureli López, Mª Jesús Coves, Vicent Savall… entre uns atres com a recitadors. Josep Vicent Garrido i Vicent Savall com a músics i cantautors. Tots els que han participat en esta jagant obra ho han fet de manera totalment desinteressada.
- +
-Tots els que han participat en esta jagant obraho han fet de manera totalment desinteressada, voluntària i sense cap ànim de lucre.+
  
 L’autor ya té confirmades presentacions del llibre en Oporto, Galícia, Salamanca, Bilbao, Buenos Aires, Gibraltar, Madrit… i per supost tenim l’intenció de que vinga a Valéncia. L’autor ya té confirmades presentacions del llibre en Oporto, Galícia, Salamanca, Bilbao, Buenos Aires, Gibraltar, Madrit… i per supost tenim l’intenció de que vinga a Valéncia.