Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:presentacio_de_la_nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [09/10/2015 12:01]
Bernat creat
blog:presentacio_de_la_nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [09/10/2015 12:08]
Bernat
Llínea 14: Llínea 14:
   * El Redactor en Cap de la gramàtica Agregat Colaborador de la RACV En Miquel Àngel Lledó.   * El Redactor en Cap de la gramàtica Agregat Colaborador de la RACV En Miquel Àngel Lledó.
   * El Coordinardor de la gramàtica, Agregat Colaborador de la RACV i President de la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat  N'​Òscar Rueda   * El Coordinardor de la gramàtica, Agregat Colaborador de la RACV i President de la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat  N'​Òscar Rueda
 +
 +{{:​blog:​presentacio_nova_gramatica_14-10-2015.pdf|Targeta (PDF)}}
  
 ===== Autors de la Gramàtica ===== ===== Autors de la Gramàtica =====