Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:semana_del_llibre_valencia [09/10/2010 14:55]
Bernat
blog:semana_del_llibre_valencia [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Semana del Llibre Valencià ====== 
  
-**CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA EN L'ANY DE MARTORELL**. Del dilluns 17 al divendres 21 de maig en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Vejau la programació adjunta. 
- 
-===== Dia 17, dilluns ===== 
- 
-A les 12:00 h.- Declaració de PORTES OBERTES. 
- 
-La RACV obri les seues instalacions a tot el públic que vullga visitar l'edifici, conéixer les dependències, aixina com brindar-los els seus servicis: Biblioteca, Cursos, traduccions, etc. 
- 
-Apertura de la mostra gràfica. Exposició i venda de llibres de totes les Editorials i Associacions participants. 
- 
-A les 19:30 h.- Presentació, comentari dels llibres i firma d'autors: 
- 
-  * N’Ampar Cabrera - 24/4 (narrativa historicista). 
-  * En Josep. V. Miralles - Proa a illa tortuga (thriller sociocultural valencià). 
-  * En Vicent Ll. Simó - Planys des de la mort (mida d'altura poètica). 
- 
-===== Dia 18, dimarts ===== 
- 
-Durant tot el dia exposició i venda de llibres d'Editorials i Associacions participants. 
- 
-A les 19:30 h.- Presentació, comentari dels llibres i firma d'autors: 
- 
-  * Na Pura Benito Vidal – Conocer el Arte Valenciano: la pintura del s. XIX. Pintores de Valencia, Alicante y Castellón, presentació a càrrec de Na Violeta Montoliu. 
-  * En Vicent Ll. Simó – El problema morisco: Las Cortes Valencianas y Juan de Ribera, la presentació a càrrec d’En Federico Martínez Roda. 
- 
-===== Dia 19, dimecres ===== 
- 
-Durant tot el dia exposició i venda de llibres d'Editorials i Associacions participants. 
- 
-A les 19:30 h. - Conferència: 
- 
-‘LA LLENGUA VIVA EN EL TEMPS DE MARTORELL'. Aproximació a la llengua viva en l'época de l'autor, a càrrec d'En Lleopolt Penyarroja Torrejon. 
- 
-===== Dia 20, dijous ===== 
- 
-Durant tot el dia exposició i venda de llibres d'Editorials i Associacions participants. 
- 
-A les 19:30 h. – XVI Recitals de primavera de la AELLVA en l'any de Martorell. Versaran: 
-  * En Joan Antoni Alapont 
-  * N’Obduli Jovaní 
-  * En Donís Martin 
-  * En Rafael Melià 
-  * En Josep V. Miralles 
-  * N’Anfós Ramon 
-  * En Vicent Ll. Simó Santonja 
- 
-===== Dia 21, divendres ===== 
- 
-Durant tot el dia exposició i venda de llibres d'Editorials i Associacions participants. 
- 
-A les 19:30 h. - Presentació, comentari dels llibres i firma d'autors: 
- 
-  * En Francesc Blasco Urios - L'idioma valencià vist per un profà en la matèria. 
-  * Na Ma Jesús Coves - Clams en llibertat (recopilatori de prosa actual). 
-  * N’Aureli López - Un llarc desig. 30 anys i encara....