Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blog:semana_del_llibre_valencia [14/05/2010 01:37]
Bernat creat
blog:semana_del_llibre_valencia [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Semana del Llibre Valencià ====== ====== Semana del Llibre Valencià ======
  
-Del dilluns 17 al divendres 21 de maig. +**CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA EN L'ANY DE MARTORELL**. Del dilluns 17 al divendres 21 de maig en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Vejau la programació adjunta.
- +
-**CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA EN L'ANY DE MARTORELL**+
  
 ===== Dia 17, dilluns ===== ===== Dia 17, dilluns =====