Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/c/c3bc9923ff69281fb9a0faf216369737.metadata failed

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blog:start [05/12/2015 16:30]
Bernat
blog:start [16/05/2016 14:26]
Joan Ignaci
Llínea 2: Llínea 2:
 ====== Notícies ====== ====== Notícies ======
  
-{{blog>5}}+====== Informe sobre el topònim "​Valéncia"​ ====== 
 + 
 +El Ple de l’Ajuntament de Valéncia, en la sessió ordinària del dia 31 de març de 2016, adoptà, per unanimitat de tots els grups polítics, iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació oficial del nom del municipi de Valéncia a la llengua valenciana. 
 + 
 +Atés que existix controvèrsia,​ tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”,​ en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”,​ en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic. 
 + 
 +{{:blog:​Informe.pdf|}}