Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:xxiii_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valenciana [01/03/2011 15:51]
Bernat
blog:xxiii_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valenciana [23/01/2014 17:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== XXIII Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ====== 
  
-<​html>​ 
-<div style="​margin:​1em;​padding:​1em;​background-color:#​fff0b0;">​ 
-ADVERTÈNCIA:​ L'acte d'​exaltació de la Llengua Valenciana s'ha canviat al Museu de la Ciutat de Valéncia per causes alienes a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 
-</​div>​ 
-</​html>​ 
- 
-La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l'​honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i de la Cultura Valencianes,​ en el qual es commemora la mort d'​Ausias March. Enguany està dedicat a la figura de Teodor Llorente. 
- 
-[[http://​racv.es/​vcia/​content/​xxiii-dia-de-la-llengua-i-de-la-cultura-valencianes|Comunicat de la RACV]] [[http://​www.facebook.com/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816#​!/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816|Pàgina en Facebook]]