Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:xxiii_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valenciana [01/03/2011 16:51]
Bernat
blog:xxiii_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valenciana [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== XXIII Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ====== ====== XXIII Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ======
  
-<html> +<WRAP important>
-<div style="​margin:​1em;​padding:​1em;​background-color:#​fff0b0;"​>+
 ADVERTÈNCIA:​ L'acte d'​exaltació de la Llengua Valenciana s'ha canviat al Museu de la Ciutat de Valéncia per causes alienes a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. ADVERTÈNCIA:​ L'acte d'​exaltació de la Llengua Valenciana s'ha canviat al Museu de la Ciutat de Valéncia per causes alienes a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
-</div> +</WRAP>
-</html>+
  
 La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l'​honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i de la Cultura Valencianes,​ en el qual es commemora la mort d'​Ausias March. Enguany està dedicat a la figura de Teodor Llorente. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l'​honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i de la Cultura Valencianes,​ en el qual es commemora la mort d'​Ausias March. Enguany està dedicat a la figura de Teodor Llorente.
  
 [[http://​racv.es/​vcia/​content/​xxiii-dia-de-la-llengua-i-de-la-cultura-valencianes|Comunicat de la RACV]] [[http://​www.facebook.com/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816#​!/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816|Pàgina en Facebook]] [[http://​racv.es/​vcia/​content/​xxiii-dia-de-la-llengua-i-de-la-cultura-valencianes|Comunicat de la RACV]] [[http://​www.facebook.com/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816#​!/​pages/​Dia-de-la-Llengua-i-de-la-Cultura-Valencianes/​341793750816|Pàgina en Facebook]]