Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:xxiv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [26/02/2012 17:05]
Bernat
blog:xxiv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== XXIV Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ====== ====== XXIV Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ======
  
-{{  :​blog:​rocchabas.jpg?​150}}+{{:​blog:​rocchabas.jpg?​150 ​ }}
  
 **Enguany dedicat a l’ilustre croniste i historiador ROC CHABÀS en el Centenari de la seua mort.** **Enguany dedicat a l’ilustre croniste i historiador ROC CHABÀS en el Centenari de la seua mort.**