Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
blog:xxv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [28/02/2013 16:51]
Bernat
blog:xxv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [03/03/2013 22:37]
Bernat
Llínea 11: Llínea 11:
 **DILLUNS, DIA 4 DE MARÇ** **DILLUNS, DIA 4 DE MARÇ**
  
-Durant tot lo dia es realisarà una ofrena floral en la tomba d’Ausias March (porta romànica de la Sèu de Valéncia).+Durant tot el dia es realisarà una ofrena floral en la tomba d’Ausias March (porta romànica de la Sèu de Valéncia).
  
 18:00 h: **Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia**,​ en memòria d’Ausias March. 18:00 h: **Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia**,​ en memòria d’Ausias March.
  
-19:00 h: En el **Saló del Consulat ​de la Mar de La Llonja de Valéncia** (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).+19:00 h: En el **Saló del "Consulat ​del Mar" ​de La Llonja de Valéncia** (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).
  
   * Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.   * Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.
Llínea 25: Llínea 25:
   * Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.   * Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.
  
-  * Oficialisació ​del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, otorgat per l'​Aellva a l'​Excm. Sr. En Vicent Lluís Simó Santonja.+  * Entrega ​del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.
  
-  * Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Juan Lladró Dolz, Decà d’Honor ​de la RACV.+  * Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Vicent Ll. Simó Santonja, Decà de la RACV.