Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
blog:xxv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [28/02/2013 16:52]
Bernat
blog:xxv_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [03/03/2013 22:37]
Bernat
Llínea 15: Llínea 15:
 18:00 h: **Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia**,​ en memòria d’Ausias March. 18:00 h: **Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia**,​ en memòria d’Ausias March.
  
-19:00 h: En el **Saló del Consulat ​de la Mar de La Llonja de Valéncia** (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).+19:00 h: En el **Saló del "Consulat ​del Mar" ​de La Llonja de Valéncia** (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).
  
   * Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.   * Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.
Llínea 25: Llínea 25:
   * Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.   * Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.
  
-  * Oficialisació ​del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, otorgat per l'​Aellva a l'​Excm. Sr. En Vicent Lluís Simó Santonja.+  * Entrega ​del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.
  
-  * Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Juan Lladró Dolz, Decà d’Honor ​de la RACV.+  * Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Vicent Ll. Simó Santonja, Decà de la RACV.