Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:xxvi_dia_de_la_llengua_i_la_cultura_valencianes [28/02/2014 16:50] (Actual)
Bernat creat
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== XXVI Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes ======
 +
 +La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l’honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes,​ en el qual es commemora la mort d’Ausias March.
 +
 +[[http://​racv.es/​node/​3752|Programa en la web de la RACV]]