Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
diccionari:start [23/01/2014 18:00]
127.0.0.1 edició externa
diccionari:start [13/05/2018 19:44]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Diccionaris Normatius ====== ====== Diccionaris Normatius ======
  
-Per a facilitar l’accés a les aïnes normatives s’han centralisat els diferents diccionaris de la //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes//​ de la RACV en una única direcció: [[http://​diccionari.llenguavalenciana.com|diccionari.llenguavalenciana.com]]+Per a facilitar l’accés a les aïnes normatives s’han centralisat els diferents diccionaris de la //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes//​ de la RACV en una única direcció: [[https://​diccionari.llenguavalenciana.com|diccionari.llenguavalenciana.com]]
  
 Els diccionaris que es poden consultar són els següents: Els diccionaris que es poden consultar són els següents:
  
-  * [[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​general/​|Diccionari General de la Llengua Valenciana]] +  * [[https://​diccionari.llenguavalenciana.com/​general/​|Diccionari General de la Llengua Valenciana]] 
-  * [[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​bilingue/​|Diccionari Bilingüe Valencià/​Castellà]] +  * [[https://​diccionari.llenguavalenciana.com/​bilingue/​|Diccionari Bilingüe Valencià/​Castellà]] 
-  * [[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​sinonims/​|Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims]] +  * [[https://​diccionari.llenguavalenciana.com/​sinonims/​|Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims]] 
-  * [[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​rima/​|Diccionari Valencià de la Rima]]+  * [[https://​diccionari.llenguavalenciana.com/​rima/​|Diccionari Valencià de la Rima]]