Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
documents:estatut_d_autonomia_de_la_comunitat_valenciana [23/01/2014 21:17]
Bernat creat
documents:estatut_d_autonomia_de_la_comunitat_valenciana [23/01/2014 21:18]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
-====== ​ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA ​======+====== ​Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana ​======
  
 **LLEI ORGÀNICA 5/1982, de 1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. ** **LLEI ORGÀNICA 5/1982, de 1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. **