Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:gramatica2015 [29/12/2017 21:43]
Joan Ignaci
documents:gramatica2015 [11/06/2019 12:23]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Gramàtica de la Llengua Valenciana ====== ====== Gramàtica de la Llengua Valenciana ======
- 
-El passat dia 3 de març, Dia de la Llengua i Cultura Valencianes, se presentà el primer borrador provisional de la nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, el qual pogué consultar-se en llínea durant unes semanes. 
-  
-Tancat el primer periodo d'exposició pública, han proseguit els treballs de revisió del text, els quals estan donant lloc a una segona versió provisional, consultable per capítuls, que anirà penjant-se en este lloc a partir del dia 1 de maig de 2015. 
-  
-Açò permetrà que el text provisional de la gramàtica estiga a lliure disposició de tots els usuaris mentrimentres s'edita la versió definitiva en paper, l'eixida de la qual està prevista per al quart trimestre de 2015. 
-  
-Igualment, els usuaris poden enviar sugerències de millora, degudament argumentades, que seran estudiades per la Secció. Volem que esta siga una Gramàtica oberta i participativa per a tots i de tots els valenciaparlants.  
-   
-Contingut de la Gramàtica: 
  
 **{{:documents:prolec.pdf|PRÒLEC}}** **{{:documents:prolec.pdf|PRÒLEC}}**
Llínea 69: Llínea 59:
 **{{:documents:24.pdf|24 Morfologia derivativa}}** **{{:documents:24.pdf|24 Morfologia derivativa}}**
  
-**{{ :documents:anex_1.pdf|Anex 1. Toponímia i gentilicis valencians}}**+**{{ :documents:anex_1.pdf|Anex I. Toponímia i gentilicis valencians}}**
  
-**{{ :documents:anex_2.pdf|Anex 2. Toponímia CCAA}}**+**{{ :documents:anex_2.pdf|Anex II. Toponímia i gentilicis de les Comunitats Autònomes}}**
  
-**{{ :documents:anex_3.pdf|Anex 3. Toponímia internacional}}**+**{{ :documents:anex_3.pdf|Anex III. Toponímia i gentilicis internacionals}}**