Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:gramatica2015 [29/12/2017 21:46]
Joan Ignaci
documents:gramatica2015 [11/06/2019 12:23] (Actual)
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Gramàtica de la Llengua Valenciana ====== ====== Gramàtica de la Llengua Valenciana ======
- 
-El passat dia 3 de març, Dia de la Llengua i Cultura Valencianes,​ se presentà el primer borrador provisional de la nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, el qual pogué consultar-se en llínea durant unes semanes. 
-  
-Tancat el primer periodo d'​exposició pública, han proseguit els treballs de revisió del text, els quals estan donant lloc a una segona versió provisional,​ consultable per capítuls, que anirà penjant-se en este lloc a partir del dia 1 de maig de 2015. 
-  
-Açò permetrà que el text provisional de la gramàtica estiga a lliure disposició de tots els usuaris mentrimentres s'​edita la versió definitiva en paper, l'​eixida de la qual està prevista per al quart trimestre de 2015. 
-  
-Igualment, els usuaris poden enviar sugerències de millora, degudament argumentades,​ que seran estudiades per la Secció. Volem que esta siga una Gramàtica oberta i participativa per a tots i de tots els valenciaparlants. ​ 
-  ​ 
-Contingut de la Gramàtica: 
  
 **{{:​documents:​prolec.pdf|PRÒLEC}}** **{{:​documents:​prolec.pdf|PRÒLEC}}**