Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:informes:decalec_avl [04/04/2012 21:00]
Bernat Correccions ortogràfiques
documents:informes:decalec_avl [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 11: Llínea 11:
   - Nos reafirmem en el contingut del “//​Manifest dels ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana//​”,​ firmat per les principals entitats i editorials valencianistes,​ presentat al Govern Valencià i a la AVL el 30-3-2004 i exigim que les característiques llingüístiques genuïnes valencianes que en ell s’arrepleguen siguen alçades a la categoria de norma per la AVL si es vol conseguir un consens i una acceptació de la AVL per part del valencianisme cultural. ​   - Nos reafirmem en el contingut del “//​Manifest dels ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana//​”,​ firmat per les principals entitats i editorials valencianistes,​ presentat al Govern Valencià i a la AVL el 30-3-2004 i exigim que les característiques llingüístiques genuïnes valencianes que en ell s’arrepleguen siguen alçades a la categoria de norma per la AVL si es vol conseguir un consens i una acceptació de la AVL per part del valencianisme cultural. ​
   - No podem acceptar que el debat sobre el valencià es reduïxca a una simple negociació o mercadeig ​ pel qual es fan oficials unes quantes paraules valencianes junt al cabal lèxic català. La llengua valenciana és molt més que un lèxic diferent i es fa necessari reconéixer i fer norma la seua morfologia nominal i verbal, la seua fonètica i la seua sintaxis que és lo que realment caracterisa al valencià.   - No podem acceptar que el debat sobre el valencià es reduïxca a una simple negociació o mercadeig ​ pel qual es fan oficials unes quantes paraules valencianes junt al cabal lèxic català. La llengua valenciana és molt més que un lèxic diferent i es fa necessari reconéixer i fer norma la seua morfologia nominal i verbal, la seua fonètica i la seua sintaxis que és lo que realment caracterisa al valencià.
-  - És inacceptable que la AVL faça del valencià una dialecte del català per mig de la fòrmula dels doblets o opcions a on s’oferix generalment primer la forma catalana i després ​la valenciana. Açò no sols dialectalisa al valencià sino que confon i dificulta el seu aprenentage i procés de normativisació i normalisació,​ en un intent absurt d’introduir i fer oficials les formes catalanes en territori valencià.+  - És inacceptable que la AVL faça del valencià una dialecte del català per mig de la fòrmula dels doblets o opcions a on s’oferix generalment primer la forma catalana i seguidament ​la valenciana. Açò no sols dialectalisa al valencià sino que confon i dificulta el seu aprenentage i procés de normativisació i normalisació,​ en un intent absurt d’introduir i fer oficials les formes catalanes en territori valencià.
   - És inadmissible que la AVL calle davant dels constants atacs que rep l’idioma valencià a nivell autonòmic, estatal i internacional,​ mostrant una falta de criteri, d’operativitat o lo que és pijor de desacort intern, prova de que no és una via vàlida per al consens que tant necessitem pel be de la recuperació,​ dignificació i difusió del valencià.   - És inadmissible que la AVL calle davant dels constants atacs que rep l’idioma valencià a nivell autonòmic, estatal i internacional,​ mostrant una falta de criteri, d’operativitat o lo que és pijor de desacort intern, prova de que no és una via vàlida per al consens que tant necessitem pel be de la recuperació,​ dignificació i difusió del valencià.