Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:informes:la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia [05/03/2019 09:47] (Actual)
Bernat creat
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Informe – La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià ======
  
 +El passat més d’octubre,​ Lo Rat Penat i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presentaren un informe sobre l’idioma valencià al Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.
 +
 +Se pot accedir als capítuls de l’informe per separat en els enllaços que es presenten a continuació:​
 +
 +  *  {{va_00-taula.pdf|Taula de contenguts}}
 +  *  {{va_01-introduccio.pdf|1 Introducció}}
 +  *  {{va_02-qui-som.pdf|2 Quí som}}
 +  *  {{va_03-sociollingueistica-i-valencia.pdf|3 Enquadrament sociollingüístic del valencià}}
 +  *  {{va_04-matisacions-informes-comite.pdf|4 Matisacions sobre els anteriors informes del Comité d’Experts sobre la Carta en relació al valencià}}
 +  *  {{va_05-valoracio-carta-2014-16.pdf |5 Valoració del compliment de la Carta en relació al valencià (2014-2016)}}
 +  *  {{va_06-conclusions.pdf |6 Conclusions}}
 +  *  {{va_07-proxims-passos.pdf|7 Proposta de pròxims passos}}
 +  *  {{va_08-a-i-sociologia-i-valencians.pdf |Anex I – Enquestes sobre consciència llingüística i identitària dels valencians}}
 +  *  {{va_09-a-ii-drets-llingueistics.pdf |Anex II – Recopilació de texts sobre drets llingüístics aplicables als valenciaparlants}}
 +  *  {{va_10-a-iii-estatus-del-valencia.pdf |Anex III – Estatus del valencià en la llegislació de l’Estat Espanyol i la Comunitat Valenciana}}
 +  *  {{va_11-a-iv-evolucio-discriminacio.pdf |Anex IV -Evolució del reconeiximent i/o discriminació als valenciaparlants autoctonistes en els últims trenta anys. Alguns fets significatius}}
 +  *  {{va_12-a-v-enllac-apendix-documental.pdf |Anex V – Apèndix documental (enllaç extern)}}
 +  *  {{ecrml_valencian_2014-2016_lrp-racv_docappendix.pdf |Apèndix Documental (document complet)}}