Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:onomatopeyes [25/07/2013 17:05]
Bernat creat
documents:onomatopeyes [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 9: Llínea 9:
 Pulseu damunt per a anar a la definició del diccionari. Pulseu damunt per a anar a la definició del diccionari.
  
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=achús|achús]] ​ | +|[[dgeneral>​achús|achús]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ah|ah]] ​ | +|[[dgeneral>​ah|ah]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ahà|ahà]] ​ | +|[[dgeneral>​ahà|ahà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ahahà|ahahà]] ​ | +|[[dgeneral>​ahahà|ahahà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ai|ai]] ​ | +|[[dgeneral>​ai|ai]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=aixa|aixa]] ​ | +|[[dgeneral>​aixa|aixa]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ala|ala]] ​ | +|[[dgeneral>​ala|ala]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ale|ale]] ​ | +|[[dgeneral>​ale|ale]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=aló|aló]] ​ | +|[[dgeneral>​aló|aló]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=anyam|anyam]] ​ | +|[[dgeneral>​anyam|anyam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ap|ap]] ​ | +|[[dgeneral>​ap|ap]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=arre|arre]] ​ | +|[[dgeneral>​arre|arre]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=arri|arri]] ​ | +|[[dgeneral>​arri|arri]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=au|au]] ​ | +|[[dgeneral>​au|au]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=avítol|avítol]] ​ | +|[[dgeneral>​avítol|avítol]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=bah|bah]] ​ | +|[[dgeneral>​bah|bah]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=befbaf|befbaf]] ​ | +|[[dgeneral>​befbaf|befbaf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=buf|buf]] ​ | +|[[dgeneral>​buf|buf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=bum|bum]] ​ | +|[[dgeneral>​bum|bum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ca|ca]] ​ | +|[[dgeneral>​ca|ca]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=captelleu|captelleu]] ​ | +|[[dgeneral>​captelleu|captelleu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=captemins|captemins]] ​ | +|[[dgeneral>​captemins|captemins]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=carai|carai]] ​ | +|[[dgeneral>​carai|carai]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=caram|caram]] ​ | +|[[dgeneral>​caram|caram]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=caratso|caratso]] ​ | +|[[dgeneral>​caratso|caratso]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=caratsoleta|caratsoleta]] ​ | +|[[dgeneral>​caratsoleta|caratsoleta]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=catabum|catabum]] ​ | +|[[dgeneral>​catabum|catabum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=cataclac|cataclac]] ​ | +|[[dgeneral>​cataclac|cataclac]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=catapam|catapam]] ​ | +|[[dgeneral>​catapam|catapam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=catapum|catapum]] ​ | +|[[dgeneral>​catapum|catapum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chape|chape]] ​ | +|[[dgeneral>​chape|chape]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=che|che]] ​ | +|[[dgeneral>​che|che]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chit|chit]] ​ | +|[[dgeneral>​chit|chit]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chiu|chiu]] ​ | +|[[dgeneral>​chiu|chiu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chiuchiu|chiuchiu]] ​ | +|[[dgeneral>​chiuchiu|chiuchiu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chof|chof]] ​ | +|[[dgeneral>​chof|chof]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=chut|chut]] ​ | +|[[dgeneral>​chut|chut]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=clec|clec]] ​ | +|[[dgeneral>​clec|clec]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=clixcleix|clixcleix]] ​ | +|[[dgeneral>​clixcleix|clixcleix]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=collins|collins]] ​ | +|[[dgeneral>​collins|collins]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=collinsa|collinsa]] ​ | +|[[dgeneral>​collinsa|collinsa]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=collinses|collinses]] ​ | +|[[dgeneral>​collinses|collinses]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=collona|collona]] ​ | +|[[dgeneral>​collona|collona]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=corrococos|corrococos]] ​ | +|[[dgeneral>​corrococos|corrococos]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=crac|crac]] ​ | +|[[dgeneral>​crac|crac]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=cric+crac|cric crac]] ​ | +|[[dgeneral>​cric+crac|cric crac]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=dali|dali]] ​ | +|[[dgeneral>​dali|dali]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=din|din]] ​ | +|[[dgeneral>​din|din]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=dranc|dranc]] ​ | +|[[dgeneral>​dranc|dranc]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=dric|dric]] ​ | +|[[dgeneral>​dric|dric]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=drinc|drinc]] ​ | +|[[dgeneral>​drinc|drinc]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ea|ea]] ​ | +|[[dgeneral>​ea|ea]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=eh|eh]] ​ | +|[[dgeneral>​eh|eh]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=¿eh?​|¿eh?​]] ​ | +|[[dgeneral>​¿eh?​|¿eh?​]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ehem|ehem]] ​ | +|[[dgeneral>​ehem|ehem]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ei|ei]] ​ | +|[[dgeneral>​ei|ei]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ele|ele]] ​ | +|[[dgeneral>​ele|ele]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=eu|eu]] ​ | +|[[dgeneral>​eu|eu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=foll|foll]] ​ | +|[[dgeneral>​foll|foll]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=fotrins|fotrins]] ​ | +|[[dgeneral>​fotrins|fotrins]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=frufru|frufru]] ​ | +|[[dgeneral>​frufru|frufru]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=gluglu|gluglu]] ​ | +|[[dgeneral>​gluglu|gluglu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=gorigori|gorigori]] ​ | +|[[dgeneral>​gorigori|gorigori]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=guà|guà]] ​ | +|[[dgeneral>​guà|guà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=guai|guai]] ​ | +|[[dgeneral>​guai|guai]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=guau|guau]] ​ | +|[[dgeneral>​guau|guau]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=güec|güec]] ​ | +|[[dgeneral>​güec|güec]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=guirigall|guirigall]] ​ | +|[[dgeneral>​guirigall|guirigall]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ha|ha]] ​ | +|[[dgeneral>​ha|ha]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=hala|hala]] ​ | +|[[dgeneral>​hala|hala]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=hale|hale]] ​ | +|[[dgeneral>​hale|hale]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=hi|hi]] ​ | +|[[dgeneral>​hi|hi]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=hum|hum]] ​ | +|[[dgeneral>​hum|hum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ixcà|ixcà]] ​ | +|[[dgeneral>​ixcà|ixcà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ma|ma]] ​ | +|[[dgeneral>​ma|ma]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=maque|maque]] ​ | +|[[dgeneral>​maque|maque]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=marrameu|marrameu]] ​ | +|[[dgeneral>​marrameu|marrameu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=mau|mau]] ​ | +|[[dgeneral>​mau|mau]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=mix|mix]] ​ | +|[[dgeneral>​mix|mix]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=mone|mone]] ​ | +|[[dgeneral>​mone|mone]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=muix|muix]] ​ | +|[[dgeneral>​muix|muix]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=némon|némon]] ​ | +|[[dgeneral>​némon|némon]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=nono|nono]] ​ | +|[[dgeneral>​nono|nono]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=nyam|nyam]] ​ | +|[[dgeneral>​nyam|nyam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=nyàs|nyàs]] ​ | +|[[dgeneral>​nyàs|nyàs]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=oh|oh]] ​ | +|[[dgeneral>​oh|oh]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=oi|oi]] ​ | +|[[dgeneral>​oi|oi]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=òixala|òixala]] ​ | +|[[dgeneral>​òixala|òixala]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ostres|ostres]] ​ | +|[[dgeneral>​ostres|ostres]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=paf|paf]] ​ | +|[[dgeneral>​paf|paf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=pam|pam]] ​ | +|[[dgeneral>​pam|pam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=patapam|patapam]] ​ | +|[[dgeneral>​patapam|patapam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=patapim|patapim]] ​ | +|[[dgeneral>​patapim|patapim]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=patapum|patapum]] ​ | +|[[dgeneral>​patapum|patapum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=pimpam|pimpam]] ​ | +|[[dgeneral>​pimpam|pimpam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=piu|piu]] ​ | +|[[dgeneral>​piu|piu]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=puf|puf]] ​ | +|[[dgeneral>​puf|puf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=pul|pul]] ​ | +|[[dgeneral>​pul|pul]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=pum|pum]] ​ | +|[[dgeneral>​pum|pum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=quiquiriquic|quiquiriquic]] ​ | +|[[dgeneral>​quiquiriquic|quiquiriquic]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=racar|racar]] ​ | +|[[dgeneral>​racar|racar]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=rataplam|rataplam]] ​ | +|[[dgeneral>​rataplam|rataplam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=rebombori|rebombori]] ​ | +|[[dgeneral>​rebombori|rebombori]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=reché|reché]] ​ | +|[[dgeneral>​reché|reché]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=redell|redell]] ​ | +|[[dgeneral>​redell|redell]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ric|ric]] ​ | +|[[dgeneral>​ric|ric]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ringorrango|ringorrango]] ​ | +|[[dgeneral>​ringorrango|ringorrango]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=rumrum|rumrum]] ​ | +|[[dgeneral>​rumrum|rumrum]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=safira|safira]] ​ | +|[[dgeneral>​safira|safira]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=sap|sap]] ​ | +|[[dgeneral>​sap|sap]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=sit|sit]] ​ | +|[[dgeneral>​sit|sit]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=sus|sus]] ​ | +|[[dgeneral>​sus|sus]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ta|ta]] ​ | +|[[dgeneral>​ta|ta]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tacatrac|tacatrac]] ​ | +|[[dgeneral>​tacatrac|tacatrac]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tamtam|tamtam]] ​ | +|[[dgeneral>​tamtam|tamtam]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tararà|tararà]] ​ | +|[[dgeneral>​tararà|tararà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tararí|tararí]] ​ | +|[[dgeneral>​tararí|tararí]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tec|tec]] ​ | +|[[dgeneral>​tec|tec]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=terretit|terretit]] ​ | +|[[dgeneral>​terretit|terretit]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tic|tic]] ​ | +|[[dgeneral>​tic|tic]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tictac|tictac]] ​ | +|[[dgeneral>​tictac|tictac]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tintin|tintin]] ​ | +|[[dgeneral>​tintin|tintin]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tipitip|tipitip]] ​ | +|[[dgeneral>​tipitip|tipitip]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tiquitic|tiquitic]] ​ | +|[[dgeneral>​tiquitic|tiquitic]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=toc+toc|toc toc]]  | +|[[dgeneral>​toc+toc|toc toc]]  | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=trapalatrop|trapalatrop]] ​ | +|[[dgeneral>​trapalatrop|trapalatrop]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tras|tras]] ​ | +|[[dgeneral>​tras|tras]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=tuf|tuf]] ​ | +|[[dgeneral>​tuf|tuf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=uei|uei]] ​ | +|[[dgeneral>​uei|uei]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=uf|uf]] ​ | +|[[dgeneral>​uf|uf]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ui|ui]] ​ | +|[[dgeneral>​ui|ui]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=upa|upa]] ​ | +|[[dgeneral>​upa|upa]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=uyà|uyà]] ​ | +|[[dgeneral>​uyà|uyà]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=xet|xet]] ​ | +|[[dgeneral>​xet|xet]] ​ | 
-|[[http://​diccionari.llenguavalenciana.com/​consulta?​t=ye|ye]] ​ |+|[[dgeneral>​ye|ye]] ​ |