Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:estandart_oral_valencia [13/08/2012 00:29]
Bernat
documents:ortografia:estandart_oral_valencia [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 455: Llínea 455:
 excepte //​mortaldat//​ del llatí MORTALITATE. excepte //​mortaldat//​ del llatí MORTALITATE.
  
-e. Els grups consonàntics //TM, TN, TL, TLL// s’han simplificat en //M, N, L, LL//, després ​d’un procés com el següent:+e. Els grups consonàntics //TM, TN, TL, TLL// s’han simplificat en //M, N, L, LL//, despuix ​d’un procés com el següent:
  
 PTM > NM > MM > M\\ PTM > NM > MM > M\\