Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [15/11/2012 10:46]
Bernat
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [20/08/2014 18:39]
Bernat [Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític]
Llínea 66: Llínea 66:
 ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ==== ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ====
  
 +|**arrèu** (aïna) ​ |**arreu** (de qualsevol manera) ​ |
 |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) | |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) |
 |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) | |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) |