Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [23/01/2014 17:00]
127.0.0.1 edició externa
documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis [20/08/2014 16:39]
Bernat [Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític]
Llínea 66: Llínea 66:
 ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ==== ==== Llistat de paraules homógrafes i l’accent diacrític ====
  
 +|**arrèu** (aïna) ​ |**arreu** (de qualsevol manera) ​ |
 |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) | |**bè** (belit; pujar o dur al bè)  |**be** (possessió o adverbi) |
 |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) | |**bès** (belits) ​ |**bes** (acció de besar) |