Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:l_apostrof [07/03/2012 09:11]
Bernat
documents:ortografia:l_apostrof [17/04/2013 21:11]
Bernat
Llínea 15: Llínea 15:
 ===== Normes d’apostrofament ===== ===== Normes d’apostrofament =====
  
-Les paraules que poden presentar forma apostrofada són els pronoms personals dèbils o àtons: me (‘m, m’), te (‘t, t’), se (‘s, s’), lo (‘1, l’), la (l’), los (‘ls), ne (‘n, n’); els artículs lo/el (l’), la (l’) i la preposició de (d’).+Les paraules que poden presentar forma apostrofada són els pronoms personals dèbils o àtons: me (‘m, m’), te (‘t, t’), se (‘s, s’), lo (‘l, l’), la (l’), los (‘ls), ne (‘n, n’); els artículs lo/el (l’), la (l’) i la preposició de (d’).
  
 ==== Els pronoms me, te, se, los i ne s’apostrofen ==== ==== Els pronoms me, te, se, los i ne s’apostrofen ====