Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:l_apostrof [27/08/2011 09:39]
Bernat
documents:ortografia:l_apostrof [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 15: Llínea 15:
 ===== Normes d’apostrofament ===== ===== Normes d’apostrofament =====
  
-Les paraules que poden presentar forma apostrofada són els pronoms personals dèbils o àtons: me (‘m, m’), te (‘t, t’), se (‘s, s’), lo (‘1, l’), la (l’), los (‘ls), ne (‘n, n’); els artículs lo/el (l’), la (l’) i la preposició de (d’).+Les paraules que poden presentar forma apostrofada són els pronoms personals dèbils o àtons: me (‘m, m’), te (‘t, t’), se (‘s, s’), lo (‘l, l’), la (l’), los (‘ls), ne (‘n, n’); els artículs lo/el (l’), la (l’) i la preposició de (d’).
  
 ==== Els pronoms me, te, se, los i ne s’apostrofen ==== ==== Els pronoms me, te, se, los i ne s’apostrofen ====
Llínea 61: Llínea 61:
 el huit// el huit//
  
-- quan van davant d’una paraula escrita entre cometes, o subrallada, o destacada per qualsevol atre mig (mayúscules,​ negreta, cursiva etc.):\\+- quan van davant d’una paraula escrita entre cometes, o subrallada, o destacada per qualsevol atre mig (mayúscules,​ negreta, cursivaetc.):\\
 |la «Amèrica» ​ |la «honra» ​ | |la «Amèrica» ​ |la «honra» ​ |
 |la **URSS** ​ |la **ortografia** ​ | |la **URSS** ​ |la **ortografia** ​ |