Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [24/08/2011 17:09]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_ch_ig_g [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 68: Llínea 68:
  
 Solament en final de paraula quan vaja precedida d’una //i// tònica:\\ Solament en final de paraula quan vaja precedida d’una //i// tònica:\\
-//mig//, //desig//, //llig//, //rig//, //frig//, //trepig//.+//mig//, //desig//, //llig//, //rig//, //frig//, //trapig//.
  
 Els derivats s’escriuen en //g// i en //j// segons la vocal que vaja darrere:\\ Els derivats s’escriuen en //g// i en //j// segons la vocal que vaja darrere:\\
 //mig: miger, mijana\\ //mig: miger, mijana\\
 desig: desiget, desijar, desijós// desig: desiget, desijar, desijós//