Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_d_t [27/08/2010 12:27]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_d_t [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 52: Llínea 52:
  
 c) En els substantius femenins acabats en //-etut// i //​-itut//:​\\ c) En els substantius femenins acabats en //-etut// i //​-itut//:​\\
-//​inquietut,​ inquietuts, ​matsuetut, magnitut, ​vicisitutvicisituts//.+//​inquietut,​ inquietuts, ​mansuetut, magnitut, ​vicissitutvicissituts//.
  
 d) En el masculí singular i plural de molts substantius i adjectius, encara que en el femení i en la derivació canvien la //t// per una //d//:\\ d) En el masculí singular i plural de molts substantius i adjectius, encara que en el femení i en la derivació canvien la //t// per una //d//:\\
Llínea 58: Llínea 58:
 //amat, amats,// pero //amada, amador// //amat, amats,// pero //amada, amador//
  
-e) En les paraules planes ​ecabades ​en vocal + //t//, encara que la derivació puga transformar la //t// en //d//:\\+e) En les paraules planes ​acabades ​en vocal + //t//, encara que la derivació puga transformar la //t// en //d//:\\
 //àcit, àcits,// pero //àcida, àcides, acidea//\\ //àcit, àcits,// pero //àcida, àcides, acidea//\\
 //àrit, àrits,// pero //àrida, aridea//\\ //àrit, àrits,// pero //àrida, aridea//\\