Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [24/08/2011 16:16]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:26]
Bernat
Llínea 28: Llínea 28:
       ​       ​
 e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí,​ com per eixemple:\\ e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí,​ com per eixemple:\\
-//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia,​ amfibològic,​ amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, ​emfimatosos, emfiteusis, emfitèutic, ​limfía, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, ​triumfament, triumfant, triumfar...//​+//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia,​ amfibològic,​ amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, ​emfisematosos, emfiteusis, emfitèutic, ​limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, ​triumfalment, triumfant, triumfar...//​
  
 ===== Escritura de V ===== ===== Escritura de V =====