Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [24/08/2011 16:16]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:26]
Bernat
Llínea 28: Llínea 28:
              
 e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí, com per eixemple:\\ e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí, com per eixemple:\\
-//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia, amfibològic, amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfimatosos, emfiteusis, emfitèutic, limfía, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfament, triumfant, triumfar...//+//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia, amfibològic, amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfisematosos, emfiteusis, emfitèutic, limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfalment, triumfant, triumfar...//
  
 ===== Escritura de V ===== ===== Escritura de V =====