Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [24/08/2011 16:16]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:28]
Bernat
Llínea 28: Llínea 28:
              
 e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí, com per eixemple:\\ e) Darrere de //m//, en moltes paraules d’orige grec o grecollatí, com per eixemple:\\
-//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia, amfibològic, amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfimatosos, emfiteusis, emfitèutic, limfía, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfament, triumfant, triumfar...//+//amfibi, amfíbia, amfibòlia, amfibologia, amfibològic, amfiteatre, amfitrió, àmfora, emfàtic, emfisema, emfisematosos, emfiteusis, emfitèutic, limfa, limfàtic, limfatisme, nimfa, nimfal, nimfomania, paranimf, simfonia, simfònic, simfoniste, símfisis, triumf, triumfal, triumfador, triumfalment, triumfant, triumfar...//
  
 ===== Escritura de V ===== ===== Escritura de V =====
Llínea 76: Llínea 76:
 |avet / abeto  |gleva / gleba  | |avet / abeto  |gleva / gleba  |
 |avorrir / aburrir  |govern / gobierno  | |avorrir / aburrir  |govern / gobierno  |
-|avort / aborto  |gravar / grabar  +|gravar / grabar  |bava / baba  
-|bava / baba  |haver / haber  +|haver / haber  |canvi / cambio  
-|canvi / cambio  |llavi / labio  +|llavi / labio  |caravela / carabela  
-|caravela / carabela  |núvol / nube  +|núvol / nube  |cascavell / cascabel  
-|cascavell / cascabel  |prova / prueba  +|prova / prueba  |covart / cobarde  
-|covart / cobarde  |arraval / arrabal  +|arraval / arrabal  |envestir / embestir  
-|envestir / embestir  |rave / rábano  +|rave / rábano  |espavilat / espabilado  
-|espavilat / espabilado  |taverna / taberna  +|taverna / taberna  |Esteve / Esteban  
-|Esteve / Esteban  |trava / traba  +|trava / traba  |esvelt / esbelto  
-|esvelt / esbelto  |vermell / bermejo  +|vermell / bermejo  |fava / haba  
-|fava / haba  |verniç / barniz  |+|verniç / barniz  |