Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:26]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_f_v [27/08/2011 09:28]
Bernat
Llínea 76: Llínea 76:
 |avet / abeto  |gleva / gleba  | |avet / abeto  |gleva / gleba  |
 |avorrir / aburrir ​ |govern / gobierno ​ | |avorrir / aburrir ​ |govern / gobierno ​ |
-|avort / aborto  ​|gravar / grabar  ​+|gravar / grabar ​ |bava / baba  ​
-|bava / baba  |haver / haber  ​+|haver / haber  |canvi / cambio  ​
-|canvi / cambio ​ |llavi / labio  ​+|llavi / labio  |caravela / carabela  ​
-|caravela / carabela ​ |núvol / nube  ​+|núvol / nube  |cascavell / cascabel  ​
-|cascavell / cascabel ​ |prova / prueba  ​+|prova / prueba ​ |covart / cobarde  ​
-|covart / cobarde ​ |arraval / arrabal  ​+|arraval / arrabal ​ |envestir / embestir  ​
-|envestir / embestir ​ |rave / rábano  ​+|rave / rábano ​ |espavilat / espabilado  ​
-|espavilat / espabilado ​ |taverna / taberna  ​+|taverna / taberna ​ |Esteve / Esteban  ​
-|Esteve / Esteban ​ |trava / traba  ​+|trava / traba  |esvelt / esbelto  ​
-|esvelt / esbelto ​ |vermell / bermejo  ​+|vermell / bermejo ​ |fava / haba  ​
-|fava / haba  |verniç / barniz ​ |+|verniç / barniz ​ |