Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/1/1d8dbeec0ef32fb05945cddb6ee2fe91.metadata failed

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [27/08/2010 10:29]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [27/08/2011 07:34]
Bernat
Llínea 25: Llínea 25:
  
 c) En posició final de paraula la //-g// -darrere d’una i- o el grup //-ig// -darrere d’una atra vocal- representen el sò palatal africat sort [č], pe­ro cal tindre present que en la derivació pot transformar-se en sonor:\\ c) En posició final de paraula la //-g// -darrere d’una i- o el grup //-ig// -darrere d’una atra vocal- representen el sò palatal africat sort [č], pe­ro cal tindre present que en la derivació pot transformar-se en sonor:\\
-//mig// a m//ija, miger, mijana...//​\\+//mig// a //mija, miger, mijana...//​\\
 //oreig// a //​orejar...//​ //oreig// a //​orejar...//​
  
Llínea 40: Llínea 40:
 //adjacent, subjuntiu, objectiu, injecció, conjurar//. //adjacent, subjuntiu, objectiu, injecció, conjurar//.
  
-Excepte: ​//​abyecció//, ​//​proyecte//​ i derivats.+Excepte: //​proyecte//​ i derivats.
  
 c) En el plural dels substantius acabats en //-ja//, la //j// es canvia per una //g//:\\ c) En el plural dels substantius acabats en //-ja//, la //j// es canvia per una //g//:\\