Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [24/08/2011 15:17]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_g_j [27/08/2011 07:34]
Bernat
Llínea 40: Llínea 40:
 //adjacent, subjuntiu, objectiu, injecció, conjurar//. //adjacent, subjuntiu, objectiu, injecció, conjurar//.
  
-Excepte: ​//​abyecció//, ​//​proyecte//​ i derivats.+Excepte: //​proyecte//​ i derivats.
  
 c) En el plural dels substantius acabats en //-ja//, la //j// es canvia per una //g//:\\ c) En el plural dels substantius acabats en //-ja//, la //j// es canvia per una //g//:\\