Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_h [24/08/2011 17:36]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_h [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 24: Llínea 24:
 - hepat: hepàtic, hepatitis\\ - hepat: hepàtic, hepatitis\\
 - hepta: heptagonal, heptasilàbic\\ - hepta: heptagonal, heptasilàbic\\
-- hexa: hexasilàbic, hexabàsic, hexagonal\\+- hexa: hexasilàbic,​ hexagonal\\
 - hidr/hidro: hídric, hidràulic, hidrotècnia,​ hidrogràfica\\ - hidr/hidro: hídric, hidràulic, hidrotècnia,​ hidrogràfica\\
 - hier/​hierat/​hiero:​ hieràtic, hierocràcia\\ - hier/​hierat/​hiero:​ hieràtic, hierocràcia\\
Llínea 32: Llínea 32:
 - hipno: hipnòtic, hipnofòbia\\ - hipno: hipnòtic, hipnofòbia\\
 - histo: històlisis\\ - histo: històlisis\\
-- holo: holocaust, ​holometria\\+- holo: holocaust, ​holómetro\\
 - homo: homosexual, homònim\\ - homo: homosexual, homònim\\
 - horo: horòscop, horòpter - horo: horòscop, horòpter