Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [27/08/2010 12:29]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [27/08/2011 09:36]
Bernat
Llínea 72: Llínea 72:
  
 a) En posició inicial de paraula, sempre davant de (o seguida de) vocal:\\ a) En posició inicial de paraula, sempre davant de (o seguida de) vocal:\\
-//yo, yuxtaposar, ya, yanqui, yambic, yugular//.+//yo, yuxtapondre, ya, yanqui, yàmbic, yugular//.
  
 b) Quan va en posició interior de paraula, sempre apareix entre vocals:\\ b) Quan va en posició interior de paraula, sempre apareix entre vocals:\\