Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [24/08/2011 17:21]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_l_ll_y [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 72: Llínea 72:
  
 a) En posició inicial de paraula, sempre davant de (o seguida de) vocal:\\ a) En posició inicial de paraula, sempre davant de (o seguida de) vocal:\\
-//yo, yuxtaposar, ya, yanqui, yàmbic, yugular//.+//yo, yuxtapondre, ya, yanqui, yàmbic, yugular//.
  
 b) Quan va en posició interior de paraula, sempre apareix entre vocals:\\ b) Quan va en posició interior de paraula, sempre apareix entre vocals:\\