Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_la_b_i_la_p [24/08/2011 17:10]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_la_b_i_la_p [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 3: Llínea 3:
 ===== Grafia i sò ===== ===== Grafia i sò =====
  
-La grafia //b// representa un sò bilabial sonor. La seua notació fonètica és [b]. També pot presentar un sò fricatiu quan va entre vocals, per eixemple: //​corbella//,​ //abort//; en este cas la seua transcripció ​es [ƀ].+La grafia //b// representa un sò bilabial sonor. La seua notació fonètica és [b]. També pot presentar un sò fricatiu quan va entre vocals, per eixemple: //​corbella//,​ //abort//; en este cas la seua transcripció ​és [ƀ].
  
 Ocasionalment s’ensordix,​ donant una //p// fonètica, [p], quan va davant d’una consonant sorda, aixina ocorre en paraules com: //obtindre, dissabte//; convé tindre en conte açò per a escriure correctament. Ocasionalment s’ensordix,​ donant una //p// fonètica, [p], quan va davant d’una consonant sorda, aixina ocorre en paraules com: //obtindre, dissabte//; convé tindre en conte açò per a escriure correctament.
Llínea 9: Llínea 9:
 El correlat sort de la //b// és el sò bilabial oclusiu sort, representat ortogràficament per la //p// i que transcrivim fonèticament [p]. El correlat sort de la //b// és el sò bilabial oclusiu sort, representat ortogràficament per la //p// i que transcrivim fonèticament [p].
  
-Este sò pot desaparéixer quan parlem, ​sobre tot entre una //m// i una //s//: //camps//, //​rellamps//​ (pronunciat //cams//, //​rellams//​). En algunes ocasions pot articular-se com una //b// quan vaja seguit de consonant sonora o vocal: //​hipnòtic//,​ //cap ací// (pronunciat //​ibnòtic//,​ //cab ací//). Este emmudiment i sonorisació de la //p// no són acceptables en una pronunciació formal.+Este sò pot desaparéixer quan parlem, ​sobretot ​entre una //m// i una //s//: //camps//, //​rellamps//​ (pronunciat //cams//, //​rellams//​). En algunes ocasions pot articular-se com una //b// quan vaja seguit de consonant sonora o vocal: //​hipnòtic//,​ //cap ací// (pronunciat //​ibnòtic//,​ //cab ací//). Este emmudiment i sonorisació de la //p// no són acceptables en una pronunciació formal.
  
 ===== Escritura de B ===== ===== Escritura de B =====