Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [24/08/2011 20:11]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [19/08/2012 22:56]
Bernat
Llínea 26: Llínea 26:
 |assumpció ​ |[asunsiọ́] ​ |assunció ​ | |assumpció ​ |[asunsiọ́] ​ |assunció ​ |
  
-La nassal de //comte// (títul nobiliari) també es dentalisa per estar en contacte en una //t//, pronunciant-se [ņ]. No obstant, es manté l’escritura del grup //mt// en esta lèxia ​per qüestions etimològiques i per a evitar una possible (pero improvable) confusió en les atres dos paraules homòfones:​\\+La nassal de //comte// (títul nobiliari) també es dentalisa per estar en contacte en una //t//, pronunciant-se [ņ]. No obstant, es manté l’escritura del grup //mt// en esta lexia per qüestions etimològiques i per a evitar una possible (pero improvable) confusió en les atres dos paraules homòfones:​\\
 //conte// (narració fantàstica) i //conte// (operació arit­mètica). Aixina, esta paraula es manté escrita //comte//. //conte// (narració fantàstica) i //conte// (operació arit­mètica). Aixina, esta paraula es manté escrita //comte//.
  
Llínea 56: Llínea 56:
  
 f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​ f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​
 +
 - davant de //f// o de //v//:\\ - davant de //f// o de //v//:\\
 //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//. //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//.