Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [27/08/2011 09:37]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_m_n_ny [19/08/2012 22:56]
Bernat
Llínea 56: Llínea 56:
  
 f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​ f) Hi ha alguns casos, ya comentats anteriorment,​ en els quals no escriurem //m//, sino //n//. Recordem-los:​
 +
 - davant de //f// o de //v//:\\ - davant de //f// o de //v//:\\
 //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//. //enviar, canvi, enfit, inferior, envejar, unflar//.