Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [27/08/2011 09:12]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_s_ss_c_c [27/08/2011 09:12]
Bernat
Llínea 212: Llínea 212:
 //​esbatuçar,​ engatuçar, escabuçó//​. //​esbatuçar,​ engatuçar, escabuçó//​.
  
-e) En els sufixos //-aç, -iç, -uç//, que indiquen aument, despectivitat, implicació ​propietat:​\\+e) En els sufixos //-aç, -iç, -uç//, que indiquen aument, implicaciópropietat ​o que són despectius:\\
 //gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)//​\\ //gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)//​\\
 //ma: manaça (manaces)//​\\ //ma: manaça (manaces)//​\\