Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:ortografia_i_estandart_oral [17/04/2013 18:58]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_i_estandart_oral [23/01/2014 17:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià ====== 
- 
-  * [[Fe d'​errates]] (//​Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià//,​ 2005). 
- 
-===== Ortografia de la Llengua Valenciana ===== 
- 
-  * [[El nom de les lletres]]. 
-  * [[Ortografia de la B i la P]]. 
-  * [[ortografia_de_s_ss_c_c|Ortografia de S/​SS/​C/​Ç]]. 
-  * [[ortografia_de_s_z|Ortografia de S/Z]]. 
-  * [[ortografia_de_c_q_qu_k_ch|Ortografia de C/​Q/​QU/​K/​CH]]. 
-  * [[ortografia_de_ch_ig_g|Ortografia de CH/IG/G]]. 
-  * [[ortografia_de_d_t|Ortografia de D/T]]. 
-  * [[ortografia_de_f_v|Ortografia de F/V]]. 
-  * [[ortografia_de_g_gu|Ortografia de G/GU]]. 
-  * [[ortografia_de_g_j|Ortografia de G/J]]. 
-  * [[ortografia_de_l_ll_y|Ortografia de L/LL/Y]]. 
-  * [[ortografia_de_m_n_ny|Ortografia de M/N/NY]]. 
-  * [[ortografia_de_r_rr|Ortografia de R/RR]]. 
-  * [[Ortografia de x]]. 
-  * [[Ortografia de h]]. 
-  * [[L'​apòstrof]]. 
-  * [[El guió]]. 
-  * [[L'​accent i la diéresis]]. 
- 
-===== Estàndart Oral Valencià ===== 
- 
-  * [[Estàndart Oral Valencià]]. 
-  * [[Vocals obertes i tancades en valencià]].