Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_i_estandart_oral [17/04/2013 20:58]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_i_estandart_oral [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 27: Llínea 27:
  
   * [[Estàndart Oral Valencià]].   * [[Estàndart Oral Valencià]].
-  * [[Vocals obertes i tancades en valencià]].+