Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [13/12/2011 13:09]
Bernat
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [23/01/2014 18:00]
127.0.0.1 edició externa
Llínea 209: Llínea 209:
 2.2.5.- Quan la //e// és tònica i va davant de //l//: //mel, pel, tel, tela, mustela, cel, 2.2.5.- Quan la //e// és tònica i va davant de //l//: //mel, pel, tel, tela, mustela, cel,
 gel, vela, empelt, canela, anhel, Elig, archipèlec,​ elm, fidel//. També és oberta gel, vela, empelt, canela, anhel, Elig, archipèlec,​ elm, fidel//. També és oberta
-en els noms propis, encara que per castellanisació la tendència és tancar- +en els noms propis, encara que per castellanisació la tendència és tancar-la en molts casos: //Manuel, Samuel, Nelo, Manuela, Nela, Estela, Petronela,
-la en molts casos: //Manuel, Samuel, Nelo, Manuela, Nela, Estela, Petronela,+
 Pamela, Marcel, Miquel, Quelo, Rafel, Felo, Isabel, Carmel, Raquel, Abel, Pamela, Marcel, Miquel, Quelo, Rafel, Felo, Isabel, Carmel, Raquel, Abel,
 Daniel, Ezequiel, Gabriel, Imelda, Gisela, Griselda, Ismael, Joel, Marcel, Daniel, Ezequiel, Gabriel, Imelda, Gisela, Griselda, Ismael, Joel, Marcel,