Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [23/01/2014 18:00]
127.0.0.1 edició externa
documents:ortografia:vocals_obertes_i_tancades_en_valencia [20/08/2014 18:36] (Actual)
Bernat
Llínea 201: Llínea 201:
 labial //m, b, p//: //cert, divers, dispersa, merla, hivern, infern, eterna, fratern, labial //m, b, p//: //cert, divers, dispersa, merla, hivern, infern, eterna, fratern,
 patern, percha, alergen, perdre, perc// (1a persona singular present indicatiu patern, percha, alergen, perdre, perc// (1a persona singular present indicatiu
-verp //​perdre//​),​ //alberc, ​convers, vers, cerç, vèrtola, vèrtebra, Albert, Berto//+verp //​perdre//​),​ //convers, vers, cerç, vèrtola, vèrtebra, Albert, Berto//
 (hipocorístic d’Albert),​ //Adalbert, Robert...// (hipocorístic d’Albert),​ //Adalbert, Robert...//
 +
 +Excepte: //alberc//.
  
 2.2.4.- Quan la //e// és tònica i va davant de //rr//: //guerra, serra, Anglaterra, 2.2.4.- Quan la //e// és tònica i va davant de //rr//: //guerra, serra, Anglaterra,