Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:sobre_la_normativa_de_la_racv [23/04/2013 20:30]
Bernat
documents:sobre_la_normativa_de_la_racv [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 7: Llínea 7:
 Esta ortografia fon adoptada per a l’ensenyança del valencià en els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de [[http://​www.loratpenat.org|Lo Rat Penat]], entitat senyera en la recuperació i difusió del nostre idioma des de la seua creació en 1887 de la mà de **Constantí Llombart**. Centenars d’obres publicades i l’existència d’una activa [[http://​www.aellva.org|Associació d’Escritors en Llengua Valenciana]] (AELLVA) concedixen la natural majoria d’edat a unes normes usades en normalitat per un important sector de la societat valenciana. L’esforç de les editorials –[[http://​oronella.com|L’Oronella]],​ Lo Rat Penat, Del Sénia al Segura, la RACV, l’Editorial Aitana o Acció Bibliogràfica Valenciana, entre unes atres– per traure a la llum publicacions en llengua valenciana de tota classe –teatre clàssics, novela, ensaig, poesia, història, etc.– no deu resultar un treball infructuós. Esta ortografia fon adoptada per a l’ensenyança del valencià en els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de [[http://​www.loratpenat.org|Lo Rat Penat]], entitat senyera en la recuperació i difusió del nostre idioma des de la seua creació en 1887 de la mà de **Constantí Llombart**. Centenars d’obres publicades i l’existència d’una activa [[http://​www.aellva.org|Associació d’Escritors en Llengua Valenciana]] (AELLVA) concedixen la natural majoria d’edat a unes normes usades en normalitat per un important sector de la societat valenciana. L’esforç de les editorials –[[http://​oronella.com|L’Oronella]],​ Lo Rat Penat, Del Sénia al Segura, la RACV, l’Editorial Aitana o Acció Bibliogràfica Valenciana, entre unes atres– per traure a la llum publicacions en llengua valenciana de tota classe –teatre clàssics, novela, ensaig, poesia, història, etc.– no deu resultar un treball infructuós.
  
-Les //Normes del Puig// són les úniques que han segut reconegudes oficialment fins a la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). De fet, __el primer Estatut d’Autonomia Valenciana__ era publicat segons els criteris ortogràfics de la RACV i durant els primers temps de democràcia, ​després de la dictadura franquista, foren les normes utilisades en l’ensenyança pública.+Les //Normes del Puig// són les úniques que han segut reconegudes oficialment fins a la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). De fet, __el primer Estatut d’Autonomia Valenciana__ era publicat segons els criteris ortogràfics de la RACV i durant els primers temps de democràcia, ​en acabar ​la dictadura franquista, foren les normes utilisades en l’ensenyança pública.
  
 ---- ----
 Extret de l'​introducció de l'obra //Els Verps en Llengua Valenciana i la seua flexió// de J. Amadeu Àrias (RACV, 2006) Extret de l'​introducció de l'obra //Els Verps en Llengua Valenciana i la seua flexió// de J. Amadeu Àrias (RACV, 2006)