Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:start [05/03/2019 09:30]
Bernat [Informes i escrits]
documents:start [05/03/2019 09:38]
Bernat [Informes i escrits]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
-  * {{documents:Informe – La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià}}+  * [[documents:informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}
   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]