Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:start [05/03/2019 09:32]
Bernat [Informes i escrits]
documents:start [05/03/2019 09:38]
Bernat [Informes i escrits]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
-  * [[documents:​informe_la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]+  * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}
   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]