Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:start [05/03/2019 09:38]
Bernat [Informes i escrits]
documents:start [24/07/2019 15:28]
Bernat [Informes i escrits]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
 +  * {{:​documents:​informes:​xbhistparmesbandracv.pdf|Discurs d'​Ingrés d'En Xaverio Ballester. Història de la Paraula més Bandejada: **en** Valencià}}
 +  * {{:​documents:​informes:​informe_vocabulari_ciencies.pdf|INFORME SOBRE EL VOCABULARI DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE L'​ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. VALÉNCIA 2019.}}
   * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]   * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}
Llínea 64: Llínea 66:
 ===== Comunicats ===== ===== Comunicats =====
  
 +  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]]
   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].
   * [[.:​comunicats:​]].   * [[.:​comunicats:​]].