Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:start [05/03/2019 09:38]
Bernat [Informes i escrits]
documents:start [24/07/2019 15:28]
Bernat [Informes i escrits]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
 +  * {{:documents:informes:xbhistparmesbandracv.pdf|Discurs d'Ingrés d'En Xaverio Ballester. Història de la Paraula més Bandejada: **en** Valencià}}
 +  * {{:documents:informes:informe_vocabulari_ciencies.pdf|INFORME SOBRE EL VOCABULARI DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. VALÉNCIA 2019.}}
   * [[documents:informes:la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]   * [[documents:informes:la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:documents:guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:documents:guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}
Llínea 64: Llínea 66:
 ===== Comunicats ===== ===== Comunicats =====
  
 +  * [[.:comunicats:cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]]
   * [[:documents:informes:manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/07/2013)]].   * [[:documents:informes:manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/07/2013)]].
   * [[.:comunicats:]].   * [[.:comunicats:]].