Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:start [11/06/2019 12:35]
Bernat [Comunicats]
documents:start [11/06/2019 12:35]
Bernat [Comunicats]
Llínea 64: Llínea 64:
 ===== Comunicats ===== ===== Comunicats =====
  
-  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]+  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]]
   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].
   * [[.:​comunicats:​]].   * [[.:​comunicats:​]].