Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
documents:start [11/06/2019 12:35]
Bernat [Comunicats]
documents:start [24/07/2019 15:28]
Bernat [Informes i escrits]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
 +  * {{:​documents:​informes:​xbhistparmesbandracv.pdf|Discurs d'​Ingrés d'En Xaverio Ballester. Història de la Paraula més Bandejada: **en** Valencià}}
 +  * {{:​documents:​informes:​informe_vocabulari_ciencies.pdf|INFORME SOBRE EL VOCABULARI DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE L'​ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. VALÉNCIA 2019.}}
   * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]   * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}