Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:start [01/10/2018 19:32]
Bernat
documents:start [11/06/2019 12:35] (Actual)
Bernat [Comunicats]
Llínea 25: Llínea 25:
 ===== Informes i escrits ===== ===== Informes i escrits =====
  
 +  * [[documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia]]
   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}   * {{:​documents:​guia_de_pronunciacion_valenciana.pdf|Guía de pronunciación valenciana en español}}
   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]   * [[:​documents:​conferencia_centenari_catedra_llengua_valenciana_universitat_valencia|Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia]]
Llínea 63: Llínea 64:
 ===== Comunicats ===== ===== Comunicats =====
  
 +  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]]
   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].   * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]].
   * [[.:​comunicats:​]].   * [[.:​comunicats:​]].