Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:start [24/07/2019 15:28]
Bernat [Informes i escrits]
documents:start [05/03/2020 15:52] (Actual)
Bernat
Llínea 19: Llínea 19:
   * [[onomatopeyes]].   * [[onomatopeyes]].
  
-===== Bolletins ​=====+===== Comunicats ​=====
  
-  * {{:documents:bolletins:bolleti3.pdf|Bolletí Num3}}.+  * [[.:comunicats:Resposta de la RACV al “acort de cooperació per a una normativa inclusiva i unitària” que la AVL ha aprovat i firmat en el Institut d'​Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears|Resposta de la RACV al “acort de cooperació per a una normativa inclusiva i unitària” que la AVL ha aprovat i firmat en el Institut d'​Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears (03/​03/​2020)]] 
 +  * [[.:comunicats:​Comunicat dirigit al Comité d’Experts del Consell d'​Europa que evalua el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries per parts dels Estats membres|Comunicat dirigit al Comité d’Experts del Consell d'​Europa que evalua el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries per parts dels Estats membres (03/​03/​2020)]] 
 +  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]] 
 +  * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]]. 
 +  * [[.:​comunicats:​]].
  
-===== Informes ​i escrits ​=====+===== Informes =====
  
   * {{:​documents:​informes:​xbhistparmesbandracv.pdf|Discurs d'​Ingrés d'En Xaverio Ballester. Història de la Paraula més Bandejada: **en** Valencià}}   * {{:​documents:​informes:​xbhistparmesbandracv.pdf|Discurs d'​Ingrés d'En Xaverio Ballester. Història de la Paraula més Bandejada: **en** Valencià}}
Llínea 51: Llínea 55:
   * [[:​documents:​informes:​manifestciutadans]].   * [[:​documents:​informes:​manifestciutadans]].
   * {{:​documents:​informes:​informe-lenguas-minoritarias-2002.pdf|Consideraciones hechas por la Real Academia de Cultura Valenciana sobre el “Informe sobre la aplicación en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias 2002”}}   * {{:​documents:​informes:​informe-lenguas-minoritarias-2002.pdf|Consideraciones hechas por la Real Academia de Cultura Valenciana sobre el “Informe sobre la aplicación en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias 2002”}}
 +
 +===== Bolletins =====
 +
 +  * {{:​documents:​bolletins:​bolleti3.pdf|Bolletí Num. 3}}.
  
 ===== Texts llitúrgics en llengua valenciana ===== ===== Texts llitúrgics en llengua valenciana =====
Llínea 63: Llínea 71:
   * [[Anunci d’inauguració de la Càtedra de Llengua Valenciana]].   * [[Anunci d’inauguració de la Càtedra de Llengua Valenciana]].
   * [[Al voltant del Vocabulari Valencià-Castellà,​ 1931]].   * [[Al voltant del Vocabulari Valencià-Castellà,​ 1931]].
- 
-===== Comunicats ===== 
- 
-  * [[.:​comunicats:​cival|El CIVAL de la AVL dona entrada a texts clàssics i documentació antiga manipulada fent-la passar com a auntèntica]] 
-  * [[:​documents:​informes:​manifest_racv_20130704|Comunicat de la RACV (04/​07/​2013)]]. 
-  * [[.:​comunicats:​]]. 
-